Čínské Zdravotní tělesné a duchovní cvičení :                

Právě jsem pro vás vytvořil nové, samostatné stránky : www.cchi-kung.webnode.cz
 
Skupina I. : každou středu od 16.00 - 20.00, OBSAZENO
Skupina II.: každý čtvrtek od 17.00-19.00(občas 18-20.00) 
 
INDIVIDUÁLNÍ ČCHI-KUNG : práce s jednotlivcem, manželi příp. rodinou, v soukromí
Informace a přihlášení: 774787676, Němeček Radim
 
 
 

Cchi-kung zjednodušeně...

Jinak také Qi-gong, česky Čikung. Název znamená Cchi(Či)=prapůvodní energie + kung = činnost,umění,schopnost. Schopnost zacházení s energií. Umění práce s čchi. Meditace v pohybu. Základní umění, z něhož vzniklo Tai-cchi cchuan i kung-fu. VĚTŠÍ ÚČINNOST, NEŽ-LI AKUPUNKTURA !!!
 
Toto umění se začalo praktikovat v centrální planině Číny Čchung asi před 7000 lety! Postupně se zdokonalovalo a propojovalo s naukami o principech Jin-Jang, pěti elementů, 3 pokladů, 5 pokladů člověka a pod., až vzniknul nejucelenější a nejpropracovanější systém znalostí fungování lidského těla, lidské bytosti i Vesmíru. Základními díly jsou kniha Tao Te Ťing od Mistra Lao´C, I-Ťing a pod.. Po celé Číně jej rozšířil tzv."Žlutý císař", je základem filosofie taoismu i konfuciasmu, Tradiční čínské medicíny i wu-shu systému. Oproti tomu se západní medicína pyšní asi 120letým vývojem...
 
Praktikování Cchi-kungu, stejně jao Feng-šuej či filosofie Wu-wei je uvědomovaným způsobem života v systému, jehož jsme součástí. Důraz je kladem především na intuici tj. nejenom na bezděčné dodržování stanovených zásad skupinami lidí, jejich vlastní životy jsou v troskách a jednotlivci těchto skupin jsou příkladem " jak nežít " v souladu s celkem, společností, lidstvem, Vesmírem... Jdeo životní CESTU, filosofii převzetí odpovědnosti za svůj život, své zdraví a sebe-poznání. Jedině vnitřní cestou se lze dobrat mysteria stvoření a tajemství Existence...
 
Drak symbolizující zemskou energii / dračí sílu, proudící v tzv.dračích žilách tvoří energetický systém planety Země. Jedná se o energii JIN, která vyživuje naše spodní ohniště - Ťing Tien, ledviny a pohlavní buňky. Jinová energie je chladná a spojená s vodou, barva modrá až černá, chuť slaná. Tato energie je potřebná k odvaze, síle a odhodlání čelit životním výzvám. Je rovněž zdrojem nadšení, radosti, hojnosti a psychické síly. Existuje speciální sestava cviků napojující nás na tuto energii na vícero úrovních... 
 
Základem čínské medicíny je léčba stravou a cvičení Čchi-kung. Staré směry neuznávají např. ani akupunkturu, neboť zasahuje a vyčerpává vitální centra, což vede k okamžitému efektu, za který je západní člověk ochoten zaplatit, nehledě na budoucí vývoj. 
Pravidelné cvičení způsobuje harmonizaci endokrynního systému a mmj.i vylučování serotoninu tzv.hormonu štěstí, upravujícího psychiku, kvalitu spánku atd. A právě serotonin se v mozku tvoří z L-Tryptofanu, a ten se vylučuje v oblasti střev, v místě tzv. "druhého-duchovního mozku". Že Cchi-kung aktivně pracuje právě s tímto centrem není jistě náhoda:) Cchi-kung tedy spolehlivě funguje i jako ANTI-DEPRESIVUM :)
 
Cchi-kung je v Číně přímou součástí studia lékařů na vysoké škole, i všech léčitelů. Prostě není možné léčit energetiku jiných lidí, pokud člověk nepoznal ani svou vlastní !
 
Čínský způsob myšlení je systetický a intuitivní směrem k praktickému, což se projevuje i v písmu a projevech, plných metafor a asociací. Evropské myšlení je racionální a analytické směrem ke spekulativnímu. Proto naše vláda Rozumu potlačuje složky volní, etické, morální a duševní. Čínské pojetí člověka jako celistvé bytosti se promítá i do zdravotnictví, kulinářství a pod.. Jestliže se můžeme od čínského pojetí něco naučit, pak je to způsob vnímání. Např. namísto čtení vnímají jeho obsah, vyciťují nabídnuté myšlenky, snaží se pochopit nabídnutý směr a tím si pěstují vlastní inteligenci. Západní civilizace se učí již od dětství přebírat hotový text a doslova jej převzít jako danou pravdu. Takto se ovšem pěstuje tvorba intelektu a inteligence je naopak potlačována. I přes tyto propastné rozdíly nás spojují universální vesmírné zákony, zákony přírody i náš pra-původ. Čchi-kung funfuje bez ohledu na rasu, věk či náboženský směr...
 
POČÁTEK "oficiálně pojmenované" CESTY je v čínské filosofii TAO. Za zakladatele je považován uznávaný filosof staré Číny Starý mistr/Lao-Ć , jako pravděpodobný autor základního a zásadního díla, knihy TAO-te-ťing (Kniha o Tao a ctnosti). Taoismus označuje za prapůvodce všeho - universálního systému, zahrnujícího i člověka - původní JEDNOTU a stejnost. Neuznává Boha jako tvůrce všeho, tak jak je předkládáno náboženskými směry. Dle TAO filosofie vše tvoří absolutní jednotu, projevující se nekonečností podob. Ta má prapůvod v nezformovaném, beztvarém prazákladu všeho, z něhož vše vychází a do něhož se zase vše vrací. Základní charakteristikou je neustálý pohyb a změna( kvantová mechanika o tomto hovoří jako o jednotném poli, implicitním řádu nebo o poli neprojevených potencionalit). 
Taoismus i Čchi-kung využívá mnoho technik z dnešní energetické a kvantové pychologie, jakož i kvantové mechaniky !
 
 Vše má stejný cíl - regulovat proudy energie v těle i auře, odstraňovat blokády, aktivovat vlastní léčebné síly a schopnosti. Pokud by se u nás v rámci prevence či nějakého programu ozdravění národa vyučovala léčba stravou, cchi-kug a zpočátku byť jen reflexní terapie, čekárny i nemocnice by byly skoro prázdné během pár měsíců !!!
 
 
Jsou to tisícilety prověřené léčebné metody a např. v Chi-kungu není jedinný pohyb zbytečný. Vše má přesný smysl. Pokud však není lektor na potřebné úrovni, jedná se v českých zemích spíše o gymnastiku a nedochází k propojení těla a ducha. Pokud si někdo myslí, že se toto umění naučí z knížky či z videa, velice záhy zjistí, že je to prostě nemožné. Trvá mnoho let, než pochopíte podstatu a budete schopni přebírat informace i z jiných, než-li bezprostředně osobních. Dochází zde totiž k předávání informací a návodů i mimosmyslově...
 
Mé Vzdělávací Centrum Nové medicíny v Olomouci po dvou letech hledání spolupracuje s Václavem Vocáskem, jenž má více než 10letou praxi a předávává znalosti mistrů legendárního kláštera Shaolin, kam se opakovaně dostal na základě výběrového řízení. V našem podádí se toto umění může naučit opravdu každý! Otazkou je, jak a v jakém čase je následně dotyčný schopen toto umění "prohlubovat". Někdo se spokojí se základní úrovní a po roce bude cítit, že je čas postoupit na vyšší úrovně. Někdo zvládne i více úrovní za jeden rok. Nicméně i tyto musí následně prohlubovat, chce-li pochopit své místo ve Světě a celém Vesmíru...
Někdo se přihlásí, aby se uzdravil na úrovni těla, jiný na úrovni mysli, další přijde hledat Boha a někdo hledá sám sebe. Proto je cvičení Cchi-kung součástí mé ŠKOLY DUCHOVNÍHO LÉČENÍ, jenž zahrnuje i workshopy Osobní transformace Vědomí, Psychosomatická medicína(vč.GNM MUDr.Hamera) a pod.. 
 
Zdravým lidem slouží jako prevence, s možností  zvýšit kvalitu své Čchi na vyšší úroveň. Čistí a vyprázdňuje Ducha(=čistí mentální a emocionální toxicitu) a pomáhá uvědomit si, kdo jsem a jaké je role člověka v rámci Vesmíru. Vše se děje naprosto přirozeně a spontánně.
 
Jak je to možné? Jak to vše funguej? To se můžete dozvědět na mém semináři
 
Co ještě můžete očekávat? Více energie, menší hlad, zlepšení psychiky, lepší spánek,  a rovněž zdravotní potíže začnou mizet, postupně tak, v jakém pořadí vznikaly...
TŘI POKLADY :
Pra-původní energie Cchi má mnoho projevů a podob. Pro nás je důležité vědět, že mimo ni existuje i Cchi/energie, prasíla Země + základní energie člověka(dech) + energie Vesmíru. Energie Země, člověka a Nebe. Energie hrubohmotná zemská, lidská a jemnohmotná vesmírná. Tyto energie se koncetrují v přesných místech a jsou označovány jako 3 ohniště, Tan-Tieny a pod..Z těchto míst je regulán tok energie v hlavních i vedlejších drahách
ZJEDNODUŠENĚ : Spodní Tien, centrum životní síly Ťing : transformujese zde energie Země JING, pohlavní energie, sexuálně tvořivá síla, psychická meterializující síla a dodává energii pro tvorbu lidské Cchi v srdci skrze dráhu čchung-maj (obsahuje tenké střevo tzv. druhý mozek/Vědomí těla + spodní čakry a energie pro ledviny, plíce, srdce, mozek, pohlavní orgány, trávící a vylučovací soustavu + tzv. spodní energeticicko-informační proudy a kolektivní nevědomí lidstva). Proto je velký důraz na spojení se Zemí, s energií Země, na uzemnění, neboť to je zdrojem základní síly tělesné i psychické, energie radosti, tvůrčího nadšení a dotahování realizací do konce...Interakce Tienů je znázorněna na těchto obrázcích pod textem. Již chápete vyjímečné postavení Cchi-kungu a jeho extrémní působení na struktury zdraví i mysli? Cchi-kung pracuje se samou podstatou...
 
Každé období i země si styl přizpůsobila svým potřebám, a tak dnes známe čchi-kung taoistický, konfuciánský, budhistický, bojový a zdravotní.
Další základní rozdělení Čchi-kungu je na tvrdý(bojové systémy wu-shu) a měkký(cvičení)
Měkký Čchi-kung se dále dělí na vnitřní(nei-kung) a vnější(wei-kung), a na dynamický a statický.
Nejvyšší formou vnitřního čchi-kungu je tzv. alchymistický ćchi-kung, způsobující hluboké transformační a transmutační procesy.
Existuje mnoho stylů a škol po celé Číně i ve Světě. Základ, filosofie a cíl je však stejný. Existují však i dosud tajné techniky, např. pro přenos myšlenek, práci s duší, dimenzionální cestování, překonání fyzikálních zákonů hmoty, opuštění konceptů času a prostoru, a mistři mistrů zvládají i opuštění fyzického těla při zachování světelného těla s tím, že si své inkarnace již řídí sami(tzv.třetí stav Duše)...
 
Moje Sestavy cvičení Cchi-kung se skládají ze cviků dynamických i statických(meditačních), ve stoje i v sedě. Základem je sestava OSM KUSŮ BROKÁTU A TIEN ČCHI-KUNG Energie nakumulovaná cvičením se následně využívá k ukládání do energetických center či k vedení energetickými kanály v těle, páteří, orgány a pod.. Tím se aktivují sebe-regenerační procesy na úrovni těla, aury, psyché i procesy duchovního růstu. Postupně jsou zařazovány i staré taoistické cviky obnovující a posilující emoční inteligenci, nervovou soustavu, Solar Plexus a mozek. Cviky původní staré školy Čchung-juang Čchi-kung, rozličné zdravotní cviky např. na klouby, oči a pod..
 
 
 
Mezi nejdůležitější a základní cviky patří i tzv. komplexní statické cviky. Význam cviku "strom" je mnohaúrovňový a postupně se prohlubující. Pokuste se navnímat z těchto ilustrací alespoň ten základní :
 
 
 
 
Při cvičení Cchi-kung se nezaměřuje na lokální projevy, ale pracuje se s celkem, se systémovými centry a s body ovlivňujícími řízení celých systémů. Chvíli to trvá, oproti tabletě Brufenu, ale výsledky jsou o to hlubší a trvanlivější...V podstatě jde o spojení vnitřní a vnější formy a tím i o dosažení celistvosti. Obzvláště v dnešním světě, který je záměrně matoucí a který nás doslova defragmentuje. Integrace a celistvost jsou alfou a omegou všeho! Potom nemají ani nemoci a bolesti důvod k existenci...
 
 
Společně s dalšími stupni pokročilosti dochází k efektu, kdy vše zapadá do sebe, jako když skládáte puzzle a souhrn určitých úrovní se projevý jejich povýšením na další samostatnou, vyšší úrověň (1+1=3). A tento princip rovněž platí v celém vesmíru. 
Důležitým efektem je spontánní otevírání tzv. 3.oka, mimosmyslového vnímání, intuice a správného vidění reality...
 
VYUŽITÍ V DNEŠNÍ MEDICÍNĚ:
V Číně existuje 11 oficiálně uznávaných léčebných forem cchi-kungu. Dr.Pao Ming pak vše synergicky propojil a založil v roce 1988 Huaxia centrum. Jedná se o největší nemocnici na Světě, kde se léčí bez jakýchkoli léků !!! Prošlo jí již na 200.000 pacientů se 180 různými nemocemi. Výsledky jsou mimořádné i na čínské poměry... Léčba založená na cvičení sjednocující tělo, duši a ducha, stará asi 5-7000 let, tedy z dob, kdy jsem my nosili na sobě kožešiny a bydleli v jeskyních. Takže, která ta "medicína" je vlastně "alternativní" ?:)!
 
V Číně je prevence více než medicína a zde dospěla nejdál! To, co naše medicína považuje za prevenci je stále jen velkovýroba budoucích pacientů. Se skutečnou prevencí nemá pranic společného. Ve staré číně se platilo lékaři za to, aby dotyčný neonemocněl. Onemocněl-li, nemusel za léčbu platit, protože to bylo považováno za chybu lékaře....
 
Vše je o převzetí osobní odpovědnosti za své zdraví ! Platby zdravotního pojištění nám žádnou záruku zdraví nedávají ! Svěřování svého zdraví a života do rukou třetích osob je přípustné pouze v akutních stavev a při nehodách. I ty však mají příčiny v našem předchozím životním stylu. A pokud ten nezměníme, vše se bude opakovat...
 
Mimo sestavu PERLY CCHI-KUNGU existují i samostatné léčebné cviky, jenž jsou velmi jednoduché na provedení a lze je cvičit samostatně ,odděleně, dle potřeby i mnohokrát denně. Tyto cviky jsou zaměřeny na konkrétní potíže, dle znalostí TČM, např. na oči, játra, pánevní dno a pod..Tyto videa naleznete ke shlédnutí ZDARMA na stránkách lektora kurzů pana Václava Vocáska : www.osmbrokatu.cz

 

Kontakt

SHHS - Spiritual Human Healing system Dolany u Olomouce
783 16
+420 774787676 vedomizdroje@seznam.cz, alergie-olomouc@seznam.cz