Přejděte na aktuální obsah zde :www.radimnemecek.cz

Prezentaci obsahu uvedeného "PENTAGRAMU" můžete shlédnout zde : MENU/Služby/1.Terapie
 
Vítám Vás na stránkách SHHS. Mým cílem je nabídnout Vám ty nejkvalitnější služby v daném oboru. Nabízím hledání a řešení příčin potíží na základě desetileté praxe a vlastních zkušeností v oblasti Nové medicíny, reflexologie, kraniosakrální terapie, automatické kresby a taoistických technik, léčících tělo, mysl, duši i ducha. Speciálně zaměřené techniky např. posilují emoční inteligenci, solar plexus a enterický nervový systém. Trauma a negaticní energie emocí se tak mohou uvolnit přirozeně, s pomocí autonomních systému a nemusí se přetěžovat mysl, v jejíž kompetenci tak jako tak řešení emocionálních rozporů není. Proto si také mysl většinou neví rady. Je oddělená od moudrosti těla. Namísto toho ho ve své egoistické pýše znásilňuje a ovládá,což vede pouze k hromadění energií spojených se stresem a z MOCných bytostí se stávají bytosti NE-MOCné.

Mým cílem je, aby jste se opět smáli a cítili radost:) Aby jste převzali vládu nad svým zdravím, životem a osudem. Aby jste začali opět prožívat přítomné okamžiky svého života. Proto jste tady! Veškerá nesprávná, negativní i manipulativní energie ve vašem biopoli a ve vaší mysli má svůj původ i svůj důvod, svou historii. Nikdo není ničí obětí. Každý si stvořil své vlastní osobní peklo a stejně tak si každý může stvořit své osobní Nebe. Věřte mi, že žádné jiné Nebe na Zemi ani neexistuje:)

Nemůže léčit ten, kdo nekultivuje sám sebe.

Pouze přijmutím své stinné stránky, temné části své Duše a jejím vyléčením můžeme omezit vliv temných myšlenkových forem okolo nás. Pouze zpracování negativních karmických vazeb a pout z naší minulosti se jich můžeme definitvně zbavit vč. tzv.dědičných onemocnění = předávané nastavení vnímání sebe sama a okolního světa. Karma se týká pouze fyzického těla. A mysl je součást těla/hmoty. Myšlenky jsou hmotné. Mentální vzorce a myšlenky, předcházejí činům, vytvářejí novou karmu a udržují nás v té staré. Přijetím stavu věcí a odpoutáním se od své mysli, se můžeme odpoutat i od věčného koloběhu utrpení...

Pouze znovunalezením svého prapůvodu, svého božství, původní víry(pozor, neplést s náboženstvím a již vůbec ne s církví!), získáme zpět svou sílu a své ztracené schopnosti vč. léčení, sebeléčení, intuice, mimosmyslového vnímání a pod.. Pouze nalezením sebe sama se opět spojíme s přítomností a zdrojovou energií tak, že budeme moci využívat sami, v rámci svého božství, jejího tvůrčího potenciálu.

V projektu člověk o nic jiného ani nejde. Stvořitel/Bůh/Inteligence/Existence/Zdroj.....se touží projevit ve hmotě, skrze hmotu. Skrze člověka. Propojením hrubohmotné a jemnohmotné složky existence člověka vznikne lidská bytost jako nový archetyp vesmírné bytosti, vytvářející energii Lásky pro celý Vesmír. Jsme na cestě k Novému Věku, k evolučnímu kvantovému skoku od homo erectus k homo sanktus. Vše je osudově dané, půjdeme buď stínovými programy DNA a budeme zažívat "své peklo na Zemi" a nebo si tyto programy uvědomíme, pochopíme je a dovolíme sami sobě vystoupit z tohoto koloběhu utrpení. Tím se automaticky začnou transformovat na svou opačnou polaritu, na programy obsahující naše potenciály a dary. Zda-li je přijmeme a začneme si tvořit své "nebe na Zemi" pak bude záležet již jenom na nás. Chcete-li, pomohu vám odhalit vaše programy DNA a vaši "cestu osudu"...

Filosofie Taoismu : Bůh je TAO. TAO je pole neprojevených neomezených možností. TAO je cesta. Cesta hledání TAO a našeho původu v něm.

Chcete-li se skutečně uzdravit a osvobodit, pak vám podávám pomocnou ruku. Navedu vás na cestu a dál již půjdete sami. Netvrdím, že moje cesta je ta jedinná správná, cest je nekonečně mnoho. Mají však společné universální principy podléhající stejným vesmírným zákonitostem(zakomponované např. i ve cvičení taoistických technik, a Cchi-kung či Taj-či je jejich součástí). V podstatě tedy nabízím svou interpretaci, své zkušenosti a své poznatky a prožitky, získané na "mé cestě" ...

SHHS je komplexem diagnostiky, léčení a duchovního rozvoje, vedoucí k trvale udržitelnému zdraví a psychické pohodě. Spokojenost a dlouhověkost se nutně dostavují jako nezbytné završení vyvolaných změn životních postojů.

Existují různé úrovně léčení známé již ze starého Řecka, kdy léčení bylo považováno za druh umění(odtud "lege artis") : CHEMO - TECHNO - ENERGO - INFO - SPIRITUOSO. Současná západní školní medicína využívá pouze chemo-techno úroveň, a to ještě ve stále více standardizované podobě, popírající jakoukoli individuální kvalitu jednotlivce, jak při vzniku nemoci, tak při potřebách jejího léčení. Oproti tomu SHHS si neklade žádná omezení a snaží se najít a odstranit prapříčinu potíží, ať se již nachází kdekoli. A že se většinou nachází na úrovni Duše a Ducha? A poté se přesouvá na úroveň bio-energo-informační? A na tělesné projevy jsou až úplně na konci? Inu, tak to prostě je. A pacient to buďto příjme či nikoli. Bude se léčit a nebo se rozhodně vyléčit... 

Mým cílem je přivést vás na úroveň, kdy budete schopni plně využívat sami své vnitřní zdroje a moudrost.

Člověk/tělo má v sobě veškerý potenciál k uzdravení. Ten je potřeba pouze vhodně povzbudit.

SHHS zajišťuje dostatečnou variabilitu a schopnost hromadné aplikace i individuálního zaměření na potřeby jednotlivce při soukromé terapii.

SHHS je vyjímečný ve své komplexnosti a praktičnosti. Právě možnosti praktického využití v reálném životě jsou největším kladem tohoto synergicky poskládaného souboru poznání, léčení a rozvoje ve všech podobách-osobního, pracovního, sportovního, duchovního...

SHHS odstraňuje příčiny potíží, tam kde vznikly, namísto potlačování jejich negativních projevů... 

SHHS integruje a harmonizuje dopady osobní transformace a léčení do všech úrovní těla-duše-mysli současně.

SHHS pracuje na úrovni mikrokosmu a makrokosmu současně. Karmu je třeba vnímat jako příležitost, ne jako trest. Přijmeme-li situace, jenž se nám dějí a pozvedneme je na duchovní úroveň, zmizí z našeho života a učiní nás silnějšími a více produchovnělými.

Chcete-li vyléčit člověka, musíte nejprve vyléčit jeho Duši.

Cítíte velký tlak na nutnost změny ve vašem životě? Staré vazby již nefungují, příčiny zdravotních potíží neodhalilo ani 20 let různých lékařských návštěv a spouty vyšetření, práce vás neuspokojuje, vztahy v rodině vás trápí, začínáte hledat hlubší smysl toho všeho...

SHHS vás povede k životu v lásce - pravdě - svobodě ....

SHHS má 90% úspěšnost v oblasti trvalého řešení alergických reakcí, potravinové intolerance či chronických kvasinkových zánětů...

SHHS vám pomůže ovládnout vaše EGO, emočně se osvobodit, pozitivně ovlivňovat realitu, léčit sebe i druhé...

SHHS klade velký důraz na praktické využití všech poznání, spiritualita v praxi nemá s žádným náboženstvím nic společného. Církve jsou jen další (a bohužel největší) společnosti, utajující pravdu před lidstvem kvůli vlastnímu prospěchu a zneužívající tyto znalosti za účelem manipulace a podílu na světovládě. Spiritualita v praxi je o vědomí vlastního Božství, sebe sama jako nesmrtelné duše, nekonečného nesmrtelného Vědomí a jako součást Boha obsahujícím jeho část - božskou esenci vloženou do lidské duše...

"Vše, co potřebujete, je klidná mysl. Jakmile jí dosáhnete, vše proběhne, tak, jak má."

 

https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AffPnNj7rt5UTErtYdB_igAJnW7Ao1h3R9i_pGGkyVTlzFMUxg0GlDq1htOE0XLHt2RDh4ZPrAWZV71oF9QdbGTdAnCpkfrd6cfAZu2Uu3QchQ&smuh=1615&lh=Ac8xL3ISFyw6NTZw
https://www.tipli.cz/p/77844/damejidlo-cz

   

Anketa

Chtěli by jste se stát absolventem Školy Nové medicíny?

Celkový počet hlasů: 118

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

SHHS - Spiritual Human Healing system Dolany u Olomouce
783 16
+420 774787676 vedomizdroje@seznam.cz, alergie-olomouc@seznam.cz